تکنولــوژی

از پذیرش تا نوآوری: مسیر جدید فناوری زیبایی

8 دقیقه خوانده شده | بیایید برای دیدار با دو مصرف کننده معمول زیبایی ، قبل از 2020 ، عقب برویم. یکی از آنها یک کاربر زیبایی Millennial یا Gen Z است که در دنیای دیجیتال راحت است و با فناوری پیشرفته کاملاً راحت است. او مشتاق است ...

ادامه مطلب